Teisės aktų sąrašas

Ikimokyklinio ugdymo turinys

Ikimokyklinio ugdymo organizavimas

Ikimokyklinio ugdymo finansavimas ir aprūpinimas

Reikalavimai auklėtojams

Priešmokyklinio ugdymo programa

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Priešmokyklinio ugdymo grupių steigimas, veiklos organizavimas

Švietimo pagalba

MIR.LT   © 2019