Patalpų nuoma

Patalpų nuoma organizuojama vadovaujantis Patalpų nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-4

MIR.LT   © 2019