Mokytojų taryba

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“

MOKYTOJŲ TARYBA 

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Užimamos pareigos, suteikta  kvalifikacinė  kategorija

Išsilavinimas (mokymo įstaigos pavadinimas)

1

2

3

4

1.

Elena Čekienė

Direktorė

III vadovo kategorija

Aukštasis universitetinis,

Vilniaus pedagoginis institutas

Vytauto Didžiojo universitetas

2.

Alytė Maldžiuvienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadovo kategorija

Aukštasis neuniversitetinis,

Vilniaus kolegija

 3.

 Giedrė Sitnovienė

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

4.

 Renata Miškinienė

Auklėtoja,

auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštasis, Vilniaus kolegija

 5.

Daiva  Apyvalienė

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos  kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

6.

Valentina Trubickaja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagoginė mokykla

 

 7.

 

Tatjana Dejeva

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis, Vilniaus pedagoginė mokykla

 

 8.

Paulina Kaladinskaitė

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis, Vilniaus pedagogikos mokykla

 9.

Danutė Geidarova

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis, Marijampolės

aukštesnioji  pedagogikos

mokykla

 10.

Irena Romanovskaja

Auklėtoja,

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis universitetinis,

Vilniaus  edukalogijos universitetas

 

 11.

Alina Maliauskienė

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

 12.

 

Jūratė Rukienė

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus pedagogikos  mokykla

 13.

Rima Boleišienė

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis,

Vilniaus kolegija

 14.

Jūratė

Tamulevičienė

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Marijampolės aukštesnioji  pedagogikos mokykla

 15.

Olga Denčenko

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštesnysis,

Vilniaus  aukštesnioji  pedagogikos

mokykla

 16.

Nadežda Pachalkina

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

 17.

Rasa Juršytė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis neuniversitetinis,

Vilniaus kolegija

 18.

Eugenija Gasienė

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Specialus  vidurinis,

Vilniaus   pedagoginė mokykla

 19.

Laima Kajėnaitė

Meninio ugdymo mokytoja,

muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Vilniaus aukštesnioji Tallat Kelpšos muzikos mokykla

 20.

Aliona Ragozina

Auklėtoja,

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Specialus vidurinis,

Černiachovskio pedagoginė

 mokykla

 21.

Dalia Nekliudova

Logopedė,

logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Šiaulių pedagoginis institutas

22.

Irma

Gabriūnienė

Auklėtoja,

auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus pedagoginis institutas

23.

Natalja

Nečiporenko

Auklėtoja,

auklėtojos kvalifikacinė kategorija

Aukštasis,

Vilniaus kolegija

MIR.LT   © 2019