Misija ir vizija

MISIJA

VIZIJA 
Lopšelis-darželis atvira, besimokanti, moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios ugdymo pagrindas tautinių ir dvasinių vertybių integracija į ugdymo procesą.

MIR.LT   © 2019