Maitinimas

3-jų savaičių valgiaraštis

Kviečiame susipažinti su maitinimo organizavimo ir tyrimo rezultatų pristatymu Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ 2018 metais.

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-1

 

 

Aktualu priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams, globėjams, rūpintojams:

 

Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas „Dėl visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmėms įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“

Sprendimas Sprendimas 1 Sprendimas 2

MIR.LT   © 2019