Maitinimas

3-jų savaičių valgiaraštis

Kviečiame susipažinti su maitinimo organizavimo ir tyrimo rezultatų pristatymu Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ 2018 metais.

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-1

MIR.LT   © 2019