Maitinimas

Valgiaraštis

 

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-1

MIR.LT   © 2018