Korupcijos prevencija

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Visagino savivaldybės įstaigose ir įmonėse galite pranešti Visagino savivaldybės antikorupcijos komisijai:

2019 m.

DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

ATMINTINĖ

2016 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir įvertinimas Visagino savivaldybės biudžetinės įstaigos Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“

__________________________________________

ATMINTINĖ

Atmintinės tikslas paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

_______________________

2015–2017 metų Korupcijos prevencijos programa

 

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2015–2017 metų planas

 

2012–2013 metų Korupcijos prevencijos programa

MIR.LT   © 2019