Konferencija „Sveikatingumas ikimokyklinėje įstaigoje − nuolatinis judėjimas, ekologinis sąmoningumas“

KonferencijaSveikatingumas ikimokyklinėje įstaigoje nuolatinis judėjimas, ekologinis sąmoningumas“ skirta pažadinti pedagogų smalsumą ir atvirumą šiuolaikinėms pedagoginėms inovacijoms, pateikti naujų minčių, idėjų. Konferencijos programą sudaro dvi dalys: pirmoje dalyje bus sudaroma galimybė sužinoti šiuolaikinių sveikatingumo ugdymo(si) būdų ir metodų, padedančių nuolat reflektuoti ir tobulinti į vaiką orientuoto ugdymo(si) praktiką. Antroje dalyje pedagogai turės galimybę dalintis ekologinių įgūdžių ugdymo(si) patirtimi įgyta praktinėje veikloje.

Pagal Lietuvoje vyraujančią vaikų ikimokyklinio ugdymo sampratą žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos glūdi jo vaikystėje. Vienas iš ikimokyklinio ugdymo uždavinių yra saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius: saugumo, aktyvumo, saviraiškos. Ikimokyklinės įstaigos vaidmuo, ugdant mažylio sveikatą ir stiprinant jos apsaugos įgūdžius, yra labai svarbus.

Įgyvendinant vaiko sveikatos ugdymo ir sveikatingumo priemones darželyje, susiduriama su  įvairiomis problemomis. Kiekviena ikimokyklinė įstaiga vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo uždavinį bando spręsti savaip. Svarbus vaidmuo tenka auklėtojui, nuo kurio profesinio pasirengimo ir aktyvumo priklauso sveikatos ugdymo sėkmė.

Šiuolaikiniame pasaulyje,ieškant išeities iš ekologinės krizės ir būdų atstatyti pusiausvyrą tarp žmogaus ir aplinkos, didelės viltys dedamos į naujosios kartos ekologinį ugdymą.

Pripažįstama, kad mažiems vaikams dažniausiai būna būdinga stipri ekologinė savimonė,kuri vėliau įtakojama aplinkos prarandama. Todėl ikimokyklinis amžius idealiausias laikas pradėti  vaiko ekologinį ugdymą. Šio ugdymo  pagrindas tai praktinių įgūdžių formavimas ir lavinimas, padedantis gautas žinias taikyti  konkrečioje  situacijoje. Šiame  amžiuje pradedame formuoti pagrindus savarankiškai aplinkosauginei veiklai mokykliniame amžiuje.

Ekologinis ugdymas pradedamas nuo vaiko artimiausios aplinkos– šeimos, darželio, savęs suvokimo, gyvosios ir negyvosios gamtos  santykio su savimi pajautimo.

Bet ar galima diegti vaikams įgūdžius, pranokstančius mūsų pačių galias, argi valia siaurinti žmonijos ir žmonių galimybių ribas, karta po kartos vien atpasakojant sukauptus mokslo lobius? Anaiptol, tos galimybių ribos turi plėstis, nes tai yra judėjimas pirmyn, teigiama kaita ir to mes trokštame kiekvienas savai šeimai, savo vaikams. Todėl kiekvienas pedagogas pats turi būti nuolat tobulėjantis sveikatingumo ir ekologinio sąmoningumo pavyzdys.

Siekiant teigiamos kaitos sveikatingumo ir ekologinio ugdymo srityse reikia, kad vaikai žinotų tai, ko mes dar nežinome, būtų stipresni, negu mes šiandien esame.

Konferencijoje dalinosi patirtimi: SVETLANA DAVAINIENĖ IR EDITA LUKOŠIŪNIENĖ   ROKIŠKIO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTĖS,  VISAGINO MIESTO APLINKOSAUGOS AGENTŪROS VEDĖJAS VIKTORAS KSENZOVAS, BOŽENA ZIMBLIENĖ VILNIAUS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIEDAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA , LINA ALUBAUSKIENĖ VARĖNOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“  IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA, INGA BIELINIENĖ VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ DIREKTORĖ IR  RAMUNĖ GUSTIENĖ ,DALIA RIMKUVIENĖ, EGLĖ RAIŠUOTIENĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJOS, DANGUOLĖ JURKOVLIANEC ŠVENČIONIŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRIUKAS“ DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI, JANĖ ČIPLIENĖ,  JOLITA ČEPONYTĖ , DALIA GRUODIENĖ IGNALINOS „ŠALTINĖLIO“ MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO  AUKLĖTOJOS,  RASA JURŠYTĖ ir DAIVA GUDELEVIČIENĖ VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖS, VALENTINA TRUBICKAJA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGĖ,   LAIMA KAJĖNAITĖ MENINIO UGDYMO MOKYTOJA .

IMG_4513 IMG_4514 IMG_4516 IMG_4527 IMG_4528 IMG_4529 IMG_4530 IMG_4533 IMG_4534 IMG_4538 IMG_4539 IMG_4545 IMG_4546 IMG_4559 IMG_4561 IMG_4564 IMG_4565 IMG_4570 IMG_4579 IMG_4585 IMG_4593 IMG_4601 IMG_4606 IMG_4609 IMG_4612 IMG_4614 IMG_4617 IMG_4621 IMG_4622 IMG_4624 IMG_4628 IMG_4629 IMG_4632 IMG_4633 IMG_4634 IMG_4637 IMG_4638 IMG_4639 IMG_4643 IMG_4644 IMG_4647 IMG_4649 IMG_4651 IMG_4652


Grįžti atgal »
MIR.LT   © 2019