Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 M.III KETV. ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų III ketv. finansinės atskaitomybės

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m.rugsėjo 30. d duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

2018 M.II KETV. ATASKAITOS

2018 m. II ketverčio, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

20-OJO VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas pagal 2018 m. birželio 30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

2018 M.I KETV. ATASKAITOS

Aiškinamasis rastas prie 2018 metų I ketvirčio atskaitomybės

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansines būkles ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d duomenis

Veiklos rezultatu ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

 

 

2017 M.IV KETV. ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų IV ketv. atskaitomybės

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį IV ketv. 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita IV ketv. 2017 m. 

Finansinės būklės ataskaita IV ketv. 2017 m.(tęsinys)

Veiklos rezultatų ataskaita IV ketv. 2017 m.

2017 M. III KETV. ATASKAITOS

Aiškinamasis raštas III ketvirtis 2017 m.

20-jo VSAFAS 4 priedas III ketvirtis 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis 2017 M

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis 2017 m.

2017 M. II KETV. ATASKAITOS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETV. ATSKAITOMYBĖS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO DUOMENIS.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

 

2017 M. I KETV. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. I KETV. ATSKAITOMYBĖS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL31 D. DUOMENIS

2016 M. IV KETV. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. IV KETV.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2016 M. IV KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. IV KET. ( TĘSINYS)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. IV KET.

20- OJO VSAFAS FINANSAVIMO SUMOS 4 PRIEDAS 2016 M. IV KET.

2016 M. III KETV. ATASKAITOS

 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2016 M. III KET.

20-JO VSAFAS FINANSAVIMO SUMOS 4 PRIEDAS 2016 M. III KET.

FINANSAVIMO BŪKLES ATASKAITA 2016 M. III KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. III KET.

2016 M. II KETV. ATASKAITOS

ATASKAITOS (AIŠKINAMASIS RAŠTAS,  FINANSISNĖS  BŪKLĖS  ATASKAITA, VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA, 20-JO  VSAFAS)

2016 M. I KETV. ATASKAITOS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. I KET.

20-OJO VSAFAS FINANSAVIMO SUMOS 4 PRIEDAS 2016 M. I KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. I KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

2015 M. IV KETV. ATASKAITOS

( AIŠKINAMASIS RAŠTAS, FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA,  20-OJO  VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS “ 4 PRIEDAS)

 2015 M. III KETV. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. III KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015.M. III KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015 M. III KET.

20-OJO VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ 4 PRIEDAS 2015 M. III KET.

2015 M. II KETV. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. II KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015 M. II KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015 M. II KET.

20-OJO VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ 4 PRIEDAS 2015 M. II KET.

2015 M. I KETV. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. I KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2015 M. I KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2015 M. I KET.

20-OJO VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ 4 PRIEDAS 2015 M. I KET.

2014 M. IV KETV. ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. IV KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M. IV KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M. IV KET.

20-OJO VSAFAS „FINANSAVIMO SUMOS“ 4 PRIEDAS 2014 M. IV KET.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2014 M. IV KET.

2014 M.III KETV.ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. III KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M. III KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M.III KET

20-OJO VSAFAS ‘FINANSAVIMO SUMOS’ 2014 M. III KET

2014 M.II KETV.ATASKAITOS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. II KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M.II KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M.II KET.

20-OJO VSAFAS ‘FINANSAVIMO SUMOS’ 2014 M. II KET.

2014M.I KETV.ATASKAITOS

20-OJO VSAFAS ‘FINANSAVIMO SUMOS’ 2014M. I KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. I KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2014 M.I KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M.I KET.

2013 M.IV KET .ATASKAITOS

20-OJO VSAFAS’FINANSAVIMO SUMOS’ 2013 M.IV KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M .IV KET.

FINANSINĖS BUKLĖS ATASKAITA 2013 M.IV KET.

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  2013 M. .

PINIGŲ SRAUTŲ  ATASKAITA2013 M.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M.IV KET.

2013 M.III KET.ATASKAITOS

20-OJO VSAFAS’FINANSAVIMO SUMOS’ 2013 M. III KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M.III KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M.III KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M.III KET.

2013 M.II KETV.ATASKAITOS

20-OJO VSAFAS ‘FINANSAVIMO SUMOS’ 2013 M.II KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. II KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013 M.II KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013 M.II KET.

2013 M.I KET.ATASKAITOS

20-OJO VSAFAS ‘FINANSAVIMO SUMOS’ 2013 M. I KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. I KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2013M. I KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2013M. I KET.

2012 M.IV KET.ATASKAITOS

20-OJO VSAFAS FINANSAVIMO SUMOS 2012 M. IV KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M. IV KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012 M.IV KET

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA 2012 M. IV KET.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2012 M. IV KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012 M. IV KET.

2012 M.III KET.ATASKAITOS

2-JO VSAFAS FINANSAVIMO SUMOS 2012 M. III KET.

FINANSINĖ BŪKLĖS ATASKAITA 2012 M.III KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012 M.III KET.

2012 M.II KET.ATASKAITOS

20-OJO VSAFAS FIFNANSAVIMO SUMOS II KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS2012 M. 2 KET.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012 M. II KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012 M.II KET.

2012 M.I KET.ATASKAITOS

20-OJO VSAFAS FINNSAVIMO SUMOS 2012 M.I KET.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2012 M. 1 KET. 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2012M.I KET.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2012M. I KET.

 

MIR.LT   © 2019