Dokumentai

2018 m. veiklos planas

Naujos vidaus tvarkos taisyklės 2014

Turizmo aprašas ir isakymas

Paramos lėšų naudojimo tvarka 2014

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas

Darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarka ir darbuotojų patikėtinio rinkimo ir veikimo tvarka

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Lygių galimybių politika

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

 

MIR.LT   © 2019