Darbuotojai

ADMINISTRACIJA:

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alytė Maldžiuvienė Kvalifikacija: III vadybinė kategorija

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Svetlana Tripuzova

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Cvečkovskienė

 

Dietistė Taida Kringelienė

 

 

Vyriausioji buhalterė Ana Barkovskienė

 

Buhalterė Žydrė Baronaitė        

 

Sekretorė-archyvarė Alma Kačinskienė

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

 1

                 2

            3

 1.

Elena Čekienė

direktorė

 2.

Alytė Maldžiuvienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 3.

Svetlana Tripuzova

direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 4.

Daiva Apyvalienė

auklėtoja

 5.

Rima Boleišienė

auklėtoja

 6.

Tatjana Dejeva

auklėtoja

 7.

Irma Gabriūnienė

auklėtoja

 8.

Eugenija Gasienė

auklėtoja

 9.

Danutė Geidarova

auklėtoja

10.

Rasa Juršytė

priešmokyklinio ugdymo  pedagogė

11.

Valentina Trubickaja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

12.

Laima Kajėnaitė

meninio ugdymo mokytoja

13.

Dalia Nekliudova

logopedė

14.

Olga Denčenko

auklėtoja

15.

Jolita Jutienė

auklėtoja

16.

Alina Maliauskienė

auklėtoja

17.

Nadežda Pachalkina

auklėtoja

18.

Paulina Kaladinskaitė

auklėtoja

19.

Aliona Ragozina

auklėtoja

20.

Irena Romanovskaja

auklėtoja

21.

Jūratė Rukienė

auklėtoja

22.

Giedrė Sitnovienė

auklėtoja

23.

Jūratė Tamulevičienė

auklėtoja

24.

Natalja Nečiporenko

auklėtoja

25.

Česlava Šesternina

valytoja

26.

Regina Žeimienė

auklėtojo padėjėja

27.

Elvyra Zvicevičienė

auklėtojo padėjėja

28.

Egidija Raginienė

auklėtojo padėjėja

29.

Milda Bertašienė

auklėtojo padėjėja

30.

Skaidrė Vaitkevičienė

auklėtojo padėjėja

31.

Virginija Dadašova

auklėtojo padėjėja

32.

Jadvyga Ališauskienė

auklėtojo padėjėja

33.

Vanda Šimulynienė

auklėtojo padėjėja

34.

Violeta Viliamienė

auklėtojo padėjėja

35.

Kristina Ragauskienė

auklėtojo padėjėja

36.

Vilija Domaševienė

auklėtojo padėjėja

37.

Ina Deveikienė

auklėtojo padėjėja

38.

Vanda Desiatnikova

virėja, kiemsargė

39.

Dalia Šliauterienė

virėja

40.

Ala Stepanova

virėja

41.

Ana Špakauskienė

virtuvės pagalbinė  darbuotoja

42.

Tatjana Gutikova

sargė

43.

Anfisa Legavec

sargė

44.

Marytė Gubanova

sargė

45.

Svetlana Mirončiuk

skalbėja, valytoja

46.

Ana Lukšėnienė

skalbėja, valytoja

47.

Nina Stasiuk

sandėlininkė

48.

Tatjana Gaidai

kiemsargė

49.

Alma  Kačinskienė

sekretorė-archyvarė

50.

Ana Barkovskienė

vyriausioji buhalterė

51.

Žydrė Baronaitė

buhalterė

52.

Vladimir Čistiakov

santechnikas

53.

Valdis Alfredas     Kriščiukas

dailidė

54.

Juozas Filipavičius

elektrikas

55.

Taida Kringelienė

dietistė

 

 

MIR.LT   © 2018