Darbo užmokestis

 

Visagino vaikų lopšelio- darželio „Auksinis raktelis“darbuotojų užmokestis nustatomas

vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir įstaigų pedagoginių darbo apmokėjimo

tvarkos  aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu, aktualia

redakcija

 2017 metai

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

2016 metai

 Vidutinis nustatytasis(paskirtasis)darbo užmokestis 2016 m.

 

 2015 metai 

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2015 m.

 

MIR.LT   © 2019