Bendros žinios apie įstaigą

VAIKYSTĖ – trumpa ir nepakartojama gyvenimo akimirka, kai pasaulyje viskas nežinoma, paslaptinga ir įdomu… „Būkime savimi“, – pasiūlytų vaikai, jeigu jie valdytų pasaulį. Nuoširdžiai liūdėkime ir nuoširdžiai džiaukimės. Vaikai visada mus supras, nes jie taip ir gyvena. Vaikystė – tai gyvenimas čia ir dabar…
VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ DAINA

Žodžiai auklėtojos Paulinos Kaladinskaitės
Muzika meninio ugdymo mokytojos Laimos Kajėnaitės

Paslaptingos pušys ošia,
Vėjas griežia smuikeliu,
Debesėliai šokį šoka –
Neša pasaką kur tu.

Priedainis
Gal žinai, o gal matei,
O gal buvai,
Kur yra namelis
Su daug langų ir daug durelių?
Bet pasaką atskleisti gali
Tik vienas – „Auksinis raktelis“.

Miesto gatvėm aidi juokas –
Linksmas, gyvas šurmulys,
Nuo berniukų ir mergaičių,
Skubančių atvert duris.

Priedainis

Nepraeik pro šalį, vaike,
Pasakų šalis liūdna.
Juk kiekvienas vaikas gali,
Kurti pasaką drauge.

Priedainis

DARŽELIO CREDO:

laimingi veidai; žvitrios akys;
palankus bendravimas;
ramūs tėvai;
nerimstantys pedagogai
PRIORITETAI:

  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualybę, raidą, sveikatą, šeimos poreikius.
  • Pilietinio, tautinio, krikščioniško ugdymo suderinimo plėtotė.
  • Mokytojų kompetencijos tobulinimas, pedagoginės, socialinės, edukacinės pagalbos šeimai gerinimas.
MIR.LT   © 2019