Bendradarbiavimas

Institucinis:

– Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
– Ugdymo plėtotės centras;
– VšĮ „Vaiko labui“;
– Vilniaus edukologijos universitetas.
Miesto:
– Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigos;
– Visagino Verdenės gimnazija;
– Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla;
– Visagino kūrybos namai;
– Visagino socialinės globos namai;
– Visagino socialinių paslaugų centras;
– Visagino vaikų biblioteka.
Respublikinis:
– Švenčionėlių vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“;
– Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“;
– Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“;
– Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Žiedas“;
– Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“.
Tarptautinis:
– Daugpilio speciali ikimokyklinė įstaiga Nr.9, Latvija;
– Kraslavo ikimokyklinė įstaiga „Pienenite“, Latvija;
– Dagdos ikimokyklinė įstaiga „Saulite“, Latvija.

 

MIR.LT   © 2019