Bendradarbiavimas

Institucinis:

– Visagino švietimo pagalbos tarnyba;
– Ugdymo plėtotės centras
– VšĮ „Vaiko labui“
– Vilniaus edukologijos universitetas
Miesto:
– Visagino ikimokyklinio ugdymo įstaigos;
– Visagino Verdenės gimnazija;
– Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla;
– Visagino kūrybos namai;
– Visagino socialinės globos namai.
– Visagino socialinių paslaugų centras.
– Visagino vaikų biblioteka
Respublikinis:
– Švenčionėlių vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“
– Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“
– Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“
– Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Žiedas“
– Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“
Tarptautinis: 

 

MIR.LT   © 2018