Pastovios darbo grupės

 Pastovios darbo grupės

Strateginio planavimo darbo grupė:

Strateginio plano analizės ir įgyvendinimo darbo grupė:

Ekstremalių situacijų valdymo grupė:

Biudžeto rengimo darbo grupė:

  • Ana Barkovskienė – vyriausioji buhalterė, grupės vadovė
  • Alytė Maldžiuvienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė
  • Svetlana Tripuzova – direktoriaus pavaduotoja ūkiui, narė
  • Paulina Kaladinskaitė – vyresnioji auklėtoja,  lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ profsąjungos pirmininkė, narė
MIR.LT   © 2019